Protactinium

grunnstoff med kjemisk symbol Pa og atomnummer 91

Protactinium er eit radioaktivt grunnstoff med atomsymbol Pa, atomnummer 91 og atommasse (231). Det er eit actinoid.

Særskilde kjenneteikn endre

Historie endre

Grunnstoffet vart oppdaga av mellom andre Otto Hahn og Lise Meitner i 1913.

Tryggleik endre

Protactinium er radioaktivt og giftig.

Bakgrunnsstoff endre