Prototyp

(Omdirigert frå Prototype)

Ein prototyp eller prototype er ein opphavleg modell eller urtype, altså det første eksemplaret av ein maskin eller instrument som blir brukt som modell for seinare eksemplar. Det vert òg nytta om ein målenormal som andre normalar blir justert etter. Nemningane meter- og kilogramprototyp stammar frå fransk, og blir no kalla på norsk meter- og kilogramnormal.

Kjelder endre