QFE er Q-kode for ein metode der lufttrykket er redusert slik at høgdemålaren i eit fly viser kor høgt flyet er over eit referansepunkt (vanlegvis rullebana) på ein flyplass. Med ISA (International Standard Atmosphere) temperaturforhold vil høgdemålaren viser ei høgd over referansepunktet. I dag vert derimot QFE lite brukt innan luftfart, og QNH vert stort sett brukt i staden. QNH gjev lufttrykket redusert slik at høgdemålaren viser høgda over havet.

Spire Denne transportartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.