Ki obsolete.svg

Qi, chi eller ki (med forenkla kinesiske skriftteikn 气, tradisjonelle eller 氣) tyder 'pustekraft, livskraft' eller 'naturleg energi' og er i følgje kinesisk kultur ein rytmisk gjennomstraumande energi i alle levande vesen og i all materie. Direkte omsett tyder ordet vatn, luft, damp eller ande. Det kinesiske skriftteiknet for qi er eit samansett teikn: «damp frå kokande ris».

Qi er eit viktig element i kinesisk kosmologi, tradisjonell kinesisk medisin og i mange austlege kampaktivitetar. Qi spelar såleis ei sentral rolle i akupunktur, qigong og feng shui og for kampaktivitetar som til dømes kung fu og aikido.

KjelderEndra

  • Wikipedia bokmål og engelsk
  • Brown, Simon G. (2004). Chi - Lær å bruke chi, den grunnlegende eneergien i alle holistiske terapier. Oslo: Hilt & Hansteen. ISBN 82-7413-624-1.