Kampsport eller kampkunst er ei samlenemning på systematisert kamp mellom to eller fleire personar. Oftast foregår kampaktivitetane utan bruk av moderne våpen. Ein kan studere kampsport for sjølvforsvar, sjølvutvikling, mental trening og fysisk trening.

Taekwondoutøvaren Maria Nelly Chacin.
Umar Khan, pakistansk stuntmann og kampsportkoreograf, utfører eit flygespark.

Ulike kampaktivitetar endre

Kampaktivitetar kan nytte ulike teknikkar som gripeteknikkar, kasteteknikkar, låseteknikkar, slag, spark og bruk av våpen. Her følgjer ei liste over ein del kampaktivitetar gruppert etter kva teknikkar som er mest framtredande for aktiviteten. Det er også oppgjeve kvar aktiviteten har opphavet sitt.

Mjuke kampaktivitetar endre

Mjuke kampaktivitetar legg i hovudsak vekt på kaste og låseteknikk.

 • Aikido: Japansk, søkjer harmoni, kasteteknikk, låseteknikk, trevåpen (stav, sverd, kniv)
 • Brazilian jujutsu: Brasiliansk, grepsteknikk, oftast i liggjande eller sitjande stilling
 • Bryting: Finst i mange former frå heile verda. Grepsteknikk, låseteknikk
 • Glima: Islandsk bryting i ståande stilling
 • Hapkido: Koreansk kasteteknikk, låseteknikk, slag, spark, våpen (stav, sverd, tau)
 • Judo: Japansk, kasteteknikk, låseteknikk
 • Jujutsu (også jiujitsu): Japansk, kasteteknikk, låseteknikk, slag, spark, noko våpenbruk
 • Ninjutsu eller ninja: Japansk, grepsteknikk, våpen, kamuflasje
 • Sambo: Russisk bryting
 • Shuai jiao: Kinesisk bryting
 • Sumo: Japansk bryting i ståande stilling

Harde kampaktivitetar endre

 
Fransk boksing (1900).

Harde kampaktivitetar nyttar slag og spark.

 • Boksing: Gresk/europeisk kamp med polstra nevar
 • Capoeira: Brasiliansk kampdans grunnlagt av slavar
 • Karate eller karate-do: Asiatisk, slag/spark/albogestøyt/knestøyt, ingen våpen
 • Kickboxing: USA, neveslag som boksing og spark som i karate
 • Kung fu: Kinesisk, slag/spark, eterliknar åtak frå dyr
 • MMA (Mixed Martial Arts)
 • Muay-thai: Tailandsk boksing med spark og knestøyt
 • Qwan ki do: Vietnamesisk, hand-/fotteknikk, hopp, etterliknar åtak frå dyr, våpen som sverd og knivar
 • Savate: Fransk boksing med spark
 • Silat eller pencak silat: Sørasiatisk, slag/spark, etterliknar åtak frå dyr
 • Taekwondo (også Tae Kwon Do, Taekwon-Do, Tae Kwon-Do): koreansk, slag/spark
 • Vale tudo: Brasiliansk, kamp utan våpen som følgjer minimale reglar
 • Wing Chun: Kinesisk, spesielt aggressiv nærkamp

Våpen endre

 
Fekting i Tyskland (1941).

Enkelte kampaktivitetar nyttar i hovudsak våpen.

Asiatiske kampaktivitetar endre

Asiatiske kampaktivitetar vert gjerne delt inn i desse kategoriane etter opphavslandet:

Tradisjonelle asiatiske kampaktivitetar har ofte namn som endar på -jutsu (kunst). Moderne asiatiske kampaktivitetar, som i hovudsak har fått si noverande form på 1900-talet, har ofte namn som endar på -do (veg).

Bakgrunnsstoff endre