Røyneberg er eit området nordaust i Sola kommune. Røyneberg grensar til Stavanger i nord og aust, til Hafrsfjord i vest og Sola sentrum i sør. Talet innbyggarar på Røyneberg er 4866, som er spreidd ut på Sande : 808, Joa : 1068, Sørnes/Røyneberg : 1227, Sørnes/Grannes : 735 og Grannes : 1028. Røyneberg barneskule og Sørnes Kyrkje er dei viktigaste bygga på Røyneberg. Ytraberget og Indraberget ligg nede ved Hafrsfjorden. Postnummert er 4052 Røyneberg. Røyneberg har ei rik historie, med fleire funn og ikkje minst bygdeborga på Ytraberget. Store jorbruksareal er og fine naturstiar gjer at det er mange gode turløyper på Røyneberg.