Røyrmjølkeanlegg

Røyrmjølkeanlegg er eit vidareutvikling av mjølkemaskina. I staden for å samla opp mjølka i ein separat behaldar for kvar einskild ku, har slike anlegg røyr som mjølka blir transportert gjennom til ein mjølketank av rustfritt stål i mjølkebua[1][2]. Dei har og røyr som forbind mjølkeorgana med ei sentralt plassert vakumpumpe. Ein slepp difor å bera mjølka frå kufjøset til mjølkebua. I store besetningar fører dette til at ein spara mykje arbeid. Ein kan òg nytta fleire mjølkeorgan samstundes og få mjølkinga snøggare unnagjort. Arbeidsprinsippet for mjølkeorgana er skildra i artikkelen kalla mjølkemaskin.

Rørmjølkingsanlegg i England.

Røyrmjølkeanlegg må dimensjonerast rett for å fungera godt, og dei stiller stor krav til reingjering og desinfisering etter bruk[1]. I dei seinare åra har overgangen til lausdrift ført til at mjølkerobotar har teke over frå røyrmjølkeanlegga.

Referansar endre

  1. 1,0 1,1 E. Glemmestad, Maskiner i landbruket, Landbruksforlaget, 2. utg., 1974.
  2. Bell, B, Farm machinery, 4. utg., Farming Press, 1996
  Denne landbruksartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.