Røyrvatn kraftverk

vannkraftverk i Sørfold kommune, Nordland fylke, Noreg

Koordinatar: 67°18′49.14″N 15°40′35.9″E

Røyrvatn kraftverk er eit vasskraftverk aust for Straumen i Sørfold kommune i Nordland. Kraftverket nyttar fallet på 110 meter frå reguleringsmagasinet Røyrvatn til Straumvatnet. Røyrvatnet er regulert mellom 115 og 111 moh.

Røyrvatn kraftverk
Foto: PeltonMan

Kraftverket vart bygd av tyskarane under den andre verdskrigen, og overtatt av NSB etter freden. Verket vart overtatt av dagens Eigar i 1966. I 2006 stod ein ny kraftstasjon og røyrgate ferdig og produksjonen i anlegget vart då dobla.

Det er installert ein Francis turbin med yting 2,7 MW og middels årsproduksjon er på 13,5 GWh.

Kraftverket er eigd av Sørfold kraftlag.

Krafta vert seld i hovudsak lokalt.

Kjelder endre