Radiasjonspunkt, radiant eller utstrålingspunkt er eit punkt på himmelkula der ein meteorsverm verkar å stråle ut frå. Dette er eit perspektivisk fenomen sidan meteoridaneflyttar seg i særs nær parallelle banar.

Kjelder endre