Rajon er eit uttrykk for nokre administrative distrikt i land i fleire post-sovjetiske land. I mellom anna Russland og Ukraina er det ei undereining til oblast (og kraj) og det kan då samanliknast med kommune. I andre land, som Aserbajdsjan, er det ei administrativ eining på eit nivå tilsvarande oblast, og kan då samanliknast med fylke.

Kjelder endre