Raske Menn er ein norsk humortrio beståande av Anders Hoff, Calle Hellevang-Larsen og Øyvind Rafto. Gruppa er kjend for sine sketsjar, TV-serien «Snabbgrabbar med Raske Menn og showførestillinga deira, «The Fast Show».

Raske Menn under framføring av sketsjen «Rødhette og Ulven»
Frå venstre: Øyvind Rafto, Anders Hoff og Calle Hellevang-Larsen

BakgrunnsstoffEndra