Raudekrossen

Den internasjonale raudekrossen- og raude halvmånerørsla, vanlegvis kalla Røde Kors (bokmål), er samansett av Den internasjonale Raudekross-komiteen (ICRC), Det internasjonale forbundet av Raudekross- og Raude Halvmåneforeiningar og dei 183 nasjonale organisasjonane som er godkjende av ICRC og tekne opp som medlemmar av forbundet.

Den raude krossen- og den raude halvmåna; symbola som har gjeve namn til rørsla

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra