Reaksjon i fysikk

i fysikk

Ein reaksjon er i fysikken ein kvar og ein verknad som blir utløyst av ein fysikalsk årsak. I mekanikken blir reaksjon brukt i tydinga tilbakeverknad, noko som har ført til uheldig bruk av ordet i samband med Newtons 3. lov.

KjelderEndra