Rebell var Raud Ungdoms eksterne magasin fram til 2004, då det vart lagt ned av landsstyret til organisasjonen etter ein mislukka nylansering to år tidlegare.

I august 2009 vart bladet gjeve ut att, då som eit spesialnummer i høve stortingsvalet. Karna Buggeland Sælebakke var redaktør for denne utgjevinga.

Bladet hadde tidlegare namna Ungsosialisten, Røde Garde og Rute 80, fram til det tidleg på 90-talet fekk det noverande namnet.

70-talet gav Raud Ungdom også ut bladet Uredd, retta mot ungdomsskoleelevar.

Tidlegare redaktørar: