Stortingsvalet 2009

Stortingsvalet 2009 vart skipa til måndag 14. september 2009. Det vart vald stortingsrepresentantar for perioden 2009 til 2013. Alle norske statsborgarar som hadde fylt 18 år innan utgangen av 2009 hadde røysterett.

I 204 av dei 430 kommunane i landet vart det også heldt val søndag 13. september i heile eller delar av kommunen.[1] Valet føregjekk ved personleg oppmøte i eit vallokale på valdagen eller gjennom førehandsstemming. Det var mogleg for alle å førehandsstemma frå 10. august til fredagen før valdagen.

Samstundes som stortingsvalet heldt ein også sametingsvalet 2009 og kyrkjevalet 2009

Valresultat endre

Stemmetal og mandat ved Stortingsvalet i 2009 endre

Kolonnane «endring» syner endring i forhold til valet i 2005 i prosentpoeng og mandat.

Parti Stilte liste i Stemmer Mandat
tal prosent endring tal endring
Det norske Arbeidarpartiet Alle fylke 949 049 35,4 +2,7 64 +3
Framstegspartiet Alle fylke 614 717 22,9 +0,9 41 +3
Høgre Alle fylke 462 458 17,2 +3,1 30 +7
Sosialistisk Venstreparti Alle fylke 166 361 6,2 −2,6 11 −4
Senterpartiet Alle fylke 165 006 6,2 −0,3 11 0
Kristeleg Folkeparti Alle fylke 148 748 5,5 −1,2 10 −1
Venstre Alle fylke 104 144 3,9 −2,0 2 −8
Raudt[2] Alle fylke 36 219 1,3 +0,1 0 0
Pensjonistpartiet Ak AA He Ho Op Os Ro ST Te VA Ve Øs 11 900 0,4 -0,1 0 0
Miljøpartiet Dei Grøne Alle fylke 9 286 0,3 +0,2 0 0
Kystpartiet Alle fylke 5 341 0,2 −0,6 0 0
Kristent Samlingsparti Alle unnateke He og SF 4 936 0,2 +0,04 0 0
Demokratane Alle fylke 2 285 0,09 - 0,02 0 0
Norges Kommunistiske Parti Bu Ho No Os Ro ST Tr VA 697 0,03 -0,01 0 0
Det Liberale Folkepartiet He Os Ro 350 0,01 +0,005 0 0
Samtidspartiet Oslo 264 0,01 +0,01 0 0
Sentrumsalliansen Hordaland 241 0,009 +0,009 0 0
NorgesPatriotene Vestfold 183 0,007 +0,007 0 0
Vigrid Buskerud 179 0,007 +0,007 0 0
Abort-motstandernes liste Østfold 178 0,007 -0,07 0 0
Samfunnspartiet Nordland, Oslo 140 0,005 +0,004 0 0
Ett (skrift)språk Akershus 103 0,004 +0,004 0 0
Tverrpolitisk Folkevalgte Nordland 64 0,002 +0,002 0 0
Norsk Republikansk Allianse Oslo 54 0,002 -0,001 0 0
2 682 903 169

Kjelder endre

Fotnotar

Bakgrunnsstoff endre

  Denne politikkartikkelen som har med Noreg å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.