Referansemateriale

Referansemateriale er eit material eller ein stoff med ein eller fleire eigenskapar som er så godt etablert at materialen kan brukast til kalibrering av instrument eller evaluering av målemetodar.

KjelderEndra