Reform eller reformasjon (frå fransk, av 'reformere') viser til endringar av eit system innan ei rekkje ulike felt. Ein kan til dømes snakka om sosial reform, religiøs reform, utdanningsreform, rettskrivingsreform og eigarskapsreform.

Sjå òg endre

Kjelder endre