Reformpartiet (1974-1975)

Reformpartiet var den første utbrytargruppa frå Anders Langes parti (no: Framstegspartiet). Partiet eksisterte mellom 1974 og 1975, då størsteparten av medlemsmassen tok imot eit tilbod om å verte ein del av Frp igjen. Tidlegare formann i Frp, Carl I. Hagen var ein del av Reformpartigruppa.