Regionen Makedonia

Makedonia er ein geografisk og historisk region på Balkan i det søraustlege Europa. Grensene vert rekna å ha endra seg over tid, men vert i dag som region rekna for å ligge i fem land på Balkan: Hellas, Nord-Makedonia, Bulgaria, Albania, Serbia, samt Kosovo. Regionen dekkjer om lag 67 000 km² og har ein folkesetnad på 4,76 millionar.

Den eldste kjende busetnaden i regionen går tilbake om lag 9 000 år. Frå midten av 3000-talet fvt. var kongedømet Makedonia ei dominerande makt i Hellas og naboområda. Sidan den gong har Makedonia hatt ei mangfaldig historie.

KjelderEndra