Regula falsi

Regula falsi er ein tidlegare nytta framgangsmåte for å løyse ei lineær likning. Metoden går ut på å først gjette seg til ei nokolunde riktig løysing, og så ut frå avvika frå det riktige denne gjettinga fører til, å slutte tilbake til den riktige verdien.

KjelderEndra