Reinebruene er to bruer som fører europaveg 10 over Reinefjorden i Moskenes kommune i Nordland. Bruene går mellom Reine og Hamnøy, og knyter den sørvestlege delen av Moskenes kommune saman med resten av Lofoten. Bruene vart opna i 1981 og erstatta ferjesambandet mellom Reine og Hamnøy, som hadde vore i drift sidan 1963. Begge bruene er fritt frambygg-bruer.

Reine frå Reinebringen i 2003. Storvalen bru i midten, Breisundet bru lenger bak til høgre.

Storvalen bru går mellom Andøya og Sakrisøya.

Breisundet bru kryssar Breisundet mellom Toppøya og Hamnøya. Brua er 240 meter lang med lengste spenn 120 meter. Seglingshøgda er om lag 17 meter, og brua har i alt tre spenn.

Kjelder

endre