Reinrosehei, eller dryas-hei, er nemningar brukt om heier og rabbar i fjellet som er dominerte av kalkkrevjande vegitasjon.

Reinrose og fjellsmelle på kalkrik rabb

Reinrosa har gitt namn til desse plantesamfunna. Ho er gjerne rikeleg til stades. Dei særmerkte kvite blomane er lett å legge til merke. Ofte er desse heiane tørre og verharde. Mange av plantene som veks her har djupe pælerøter. Det gjeld mellom andre reinrose og fjellsmelle. Dei veks ofte i tuer og teppe. Det vernar mot uttørking, og det gir livd for andre planter. I det heile vert floraen på reinroseheier rekna som artsrik, og ein kan ofte finn skjeldne artar.

Kjelde endre