Remanens

Remanens eller remanent magnetisme er den magnetismen som sit igjen i eit ferromagnetisk material etter at ein har fjerna påverknaden som har gjort materialen magnetisk. Det er òg eit mål magnetiseringa.

Sjå ògEndra

KjelderEndra