Rhenium

grunnstoff med kjemisk symbol Re og atomnummer 75

Rhenium er eit grunnstoff med atomnummer 74 og kjemisk symbol Re.

Særskilde kjenneteikn Endra

Bruk Endra

Rhenium vert brukt i legeringar og katalysatorar.

Historie Endra

Grunnstoffet vart oppdaga av Walter Noddack, Ida Tacke og Otto Berg i 1925.

Bakgrunnsstoff Endra