Riksveg 562

veg i Hordaland
Riksveg 562
Riksveg 562
Strekning
Nøstetorget – Bergen hamn
Informasjon
Lengd 32 m
Status riksveg
Tilstøytande vegar
Riksveg 562

Riksveg 562 (Rv562) går mellom Nøstetorget og hurtigbåtterminalen i Bergen.

Før 1. januar 2010 var fylkesveg 562 del av vegen. Per oktober 2013 var vegen vorte kommunal veg Kv4915 i Bergen.

Kommunar og knutepunkt endre

  Hordaland endre

Bergen