Rio Grande

Wikimedia-fleirtydingsside

Rio Grande er spansk og portugisisk for «stor elv», og er namnet på mange elvar og stader rundt om i verda.

Elvar

endre

Større administrative einingar

endre

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.