Ripieno (italiensk for alle eller heile), forkorta: R, rip., kan bety eitt av følgjande:

  • Det største av to ensemble i ein concerto grosso i motsetnad til solistensemblet som vert kalla concertino.
  • Ripieno concerto er eit uttrykk frå barokken på konsertar utan dominante soloister, dvs. som ei tidleg form for symfoni.
  • Notane som vert lagt til når ein spelar generalbass.

Ein orkestermusikar eller songar utan solistiske oppgåver vert kalla ein ripienist.

Kjelder

endre