Romeriksporten er den lengste jernbanetunnelen i Noreg med ei lengde på 14 580 meter. Romeriksporten er dobbeltspora og går frå Etterstad i Oslo til Stalsberg i nærleiken av LillestrømRomerike, som er bakgrunnen for namnet til tunnelen. Tunnelen er er elektrifisert, og toga kan køyre i ei fart på 160 km/t.

Tunnelen vart bygd som ei strekning av av høgfartsbana Gardermobanen frå Oslo Sentralstasjon til Eidsvoll via Oslo lufthamn på Gardermoen, og utgjer mesteparten av denne banas 18 kilometer lange strekning mellom Oslo og Lillestrøm stasjon. Tunnelen erstattar den krokete Hovedbanen med dei mange haldeplassane mellom Oslo Sentralstasjon og Lilestrøm stasjon, som no nyttast for lokaltog og godstog.

Tunnelen vart opna i 1999 etter mykje oppstyr, som gjaldt det tettingsmiddelet som vart brukt under utbygginga for å hindre inntrenging av vatn i tunnelen. Vatnlekkasje inn i tunnelen førte mellom anna til drenering av Lutvann i skogsområda over tunnelen.

Spire Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.