Rossby deformasjonsradius

Rossby deformasjonsradius er ein lengdeskala i meteorologi og fysisk oseanografi der rotasjonseffektar vert like viktige som oppdrift og tyngdebølgjer under utviklinga til ein straum rundt ei forstyrring.

For eit barotropt hav:

, der er tyngdekrafta, er vassdjupna og er coriolisparameteren ved ei viss breiddegrad.

For barokline straumar:

, der er Brunt-Väisälä-frekvensen og er skalahøgda.

Den tilknytte dimensjonslause parameteren er rossbytalet. Begge er kalla opp etter Carl-Gustav Rossby.

Kjelder

endre