Ruth Frøyland Nielsen

Ruth Frøyland Nielsen (5. oktober 190215. januar 1989) var ein norsk barnehagelærar og lektor, fødd i Eau Claire i delstaten Wisconsin i USA.

Prestedottera Nielsen vart student i 1921 og utdanna seg 1922-23 til barnehagelærar i Berlin. Attende i Oslo praktiserte ho som barnehagelærar nokre år, truleg i eit sokalla settlement i bydelen Sagene. Kanskje var det barneasylet i Fossveien 19 på Grünerløkka, ein institusjon retta mot mødrer som arbeidde på Seilduksfabrikken. Staden var driven etter kristen-sosiale settlement-prinsipp, med mykje bruk av frivillige studentar.

Seinare i 1920-åra tok Nilsen lærarprøva og underviste i Oslo-skulen frå 1929 til -39. På 1930-talet hadde ho ei viktig rolle i forsøka på Sagene skole, forsøk leia av Anna Sethne. Nielsen var sidan lærar i [[psykologi]9 ved Statens sløyd og tegnelærerskole 1938-50 og timelærar ved Barnevernsakademiet 1942-45. Til sist var ho lektor ved Universitetet i Oslo åra 1961-70.

I 1951 gav Nielsen ut Le development de la sociabilite chez l’enfant, ei bok som i 1954 kom på dansk som Barnets sosiale udvikling. År 1972 skreiv ho Barnepsykologiens historie i Europa.

KjelderEndra

[barnehagepionerene