SMil Norge er ein ideell og politisk uavhengig organisasjon i Noreg for menneske med ei interesse for sadomasochisme/BDSM og fetisjisme. SMil Noreg vart stifta i april 1988 og arbeider med opplysning- og informasjons-arbeid.

SMil Norge driv nettportalen SMil-Norge.no og har gjeve ut brosjyren Berikende samspill med støtte frå helsedirektoratet. SMil Norge held foredrag, deltek i intervju og hjelp forskarar, juristar, forfattarar og legar med spørsmål om BDSM og fetisj.

SMil Norge har arrangert ein årleg konferanse om BDSM og fetisj sida 2007, der ein samlar menneske som er oppteken av emnet.

I Noreg var sadomasochsime og fetisjisme sjukdomsdiagnosar i helsemanualen ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases). Med Fri (Revise F65 utvalget) i spissen, i samarbeid med SMil Norge, vart diagnosane fjerna i 2010.

Bakgrunnsstoff endre