STS-41-B
Statistikk
Romferje: Challenger
Rampe: 39-A
Oppskyting: 3. februar 1984 8:00:00 a.m. EST
Attende til jorda: 11. februar 1984 7:15:55 a.m. EST,
Landingsplass: Kennedy Space Center
Mannskap
Kommandør: Vance D. Brand
Pilot: Robert L. Gibson
Oppdragsspesialistar: Bruce McCandless II
Ronald E. McNair
Robert L. Stewart

Portrettfoto av mannskapet.
Kronologi
Førre romferd Neste romferd
STS-9 STS-41-C

STS-41-B var ei romferd i det amerikanske romferjeprogrammet. Det var den fjerde romferda med romferja Challenger og den første romferda etter den nye måten å namngje romferdene på. Dermed vart det som elles skulle vore STS-11 (STS-10 vart avlyst) daupt om til STS-41-B der det første talet stod for årstalet for oppskytinga, og det andre talet stod for kva stad romferja vart oppskoten. 1 for Kennedy Space Center, 2 for Vandenberg Air Force Base. Den siste bokstaven indikerte kva for ferd det var det budsjettåret. STS-41-B var dermed den andre planlagde romferda innan budsjettåret 1984, og vart skoten opp frå Kennedy Space Center.

Astronaut McCandless testar «Manned Maneuvering Unit».

Målet med STS-41-B var å setje ut to kommunikasjonsatellittar og å prøve ut den nye «Manned Maneuvering Unit» som var utvikla for romvandringar.

Bakgrunnsstoff endre

Romferder med romferja Challenger
1983: STS-6 | STS-7 | STS-8 | 1984: STS-41-B | STS-41-C | STS-41-G | 1985: STS-51-B | STS-51-F | STS-61-A | 1986: STS-51-L