SV (fleirtyding)

Wikimedia-fleirtydingsside

SV kan visa til:

LandEndra

VitskapEndra

  • Sievert (Sv), ei avleidd SI-eining for måling av ekvivalentdose av ioniserande stråling.
  • Eininga Sverdrup (Sv), ei måleeining for volum vatn transportert per tidseining.

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.