Saft er ei ikkje-drikkeferdig råsaft av frukt eller bær som kan vere tilsett sukker, men ikkje vatn. Rein fruktsaft utan sukkertilsetjing blir kalla råsaft, most eller jus. Saft blir blanda ut med vatn for å bli drikkeferdig. Saft som blir selt ferdigblanda blir kalla saftdrikk.

Saft før og etter utblanding med vatn.

Sjå òg endre