Salten Skogselskap

Salten Skogselskap er ein organisasjon som har til formål å fremje forståinga av den mangesidige tydinga av skogen og arbeide for et godt skogbruk i Salten, Ofoten, Vesterålen og Lofoten. Laget er tilknytt Det norske Skogselskap.

Salten skogelskap har eigedommen Breidvika i Beiarn. Her har dei planta mange ulike treslag som ein del av eit skogreisingsarbeid. Spesielt har vanleg gran, sitkagran og sibirsk lerk funne seg godt til rette.

Salten Skogselskap var stifta den 11. februar 1905, etter at Nordlands Amts Skoghusholdningsselskap var nedlagt året før.

BakgrunnsstoffEndra

KjelderEndra