Samisk språk- og kultursenter i Porsanger

Samisk språk- og kultursenter i Porsanger er eit samisk språksenter i Lakselv i Porsanger.

Senteret vart etablert i 1994, som det eldste av dei samiske språksentera. Det held både språkkurs, duodjikurs og song- og dramatiltak. Dagleg leiar er Alf E. Nystad.

Bakgrunnsstoff

endre