Samisk språkforsking

Samisk språkforsking har ei trehundreårig historie attom seg. Denne forskinga har heilt til dei siste tiåra vorte utført på ulike måtar i ulike land, og presentasjonen av den samiske språkforskinga følgjer her nasjonsgrensene, og er delt opp i ulike artiklar: