San José

Wikimedia-fleirtydingsside

San José eller San Jose er spansk for heilage Josef. I følgje GEOnet sin namneservar er det det mest vanlege stadnamnet i verda.

Dei to største byane med namnet er:

Mange mindre byar, tettstadar eller adminstrative område har òg same namn:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.