Sande

Wikimedia-fleirtydingsside

Sande er eit namn med fleire tydingar.

Stadnamnet Sande endre

Slektsnamnet Sande endre

Sande er eit vanleg slektsnamn med over 2000 berarar, og med Jakob Sande som ein av dei meir kjende berarane.

Bakgrunnsstoff endre


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.