Sanne

kvinnenamn

Sanna og Sanne er kvinnenamn danna som kortformer av det opphavleg hebraiske Susanna/e, som tyder 'lilje'. Namnet kan òg knytast til tydinga 'sann'. Sanne har norsk namnedag den 16. juli.

Sanne kan òg vera eit stad- og slektsnamn.

Sanna er ei svensk form av namnet og Sanne ei dansk. Begge formene er brukte i Noreg. I 2009 var det 574 kvinner som heitte Sanne og 676 som heitte Sanna. Sanna hadde ein brukstopp på byrjinga av 2000-talet.

NamneberararEndra

KjelderEndra