Sannsyn er ei vurdering av kor sannsynleg det er at ei viss hending vil skje.[1] Ein kan oppgje sannsyn numerisk som eit tal mellom 0 og 1, der 0 angjev at noko nesten aldri vil skje, medan 1 angjev at det nesten alltid vil skje. Til dømes vil ein ha 1/6 sjanse for å få talet 6 viss ein trillar ein vanleg terning.

Sannsynet for å få tala 2 til 12 ved å trilla to terningar.

Sannsyn er utvikla ved hjelp av sannsyntsteori, og blir gjerne nytta saman med kombinatorikk og/eller statistikk for å rekna på moglege utfall.

Vurdering av sannsyn endre

Sannsyn kan vera viktig mellom anna i samband med:

Kjelder endre

  1. Aven, Terje (27. september 2019). «sannsynlighet». Store norske leksikon (på norsk bokmål).