Satire (frå latin satura, 'blandingsrett') er verk som latterleggjer eller spottar feil og lastar i samfunnet eller hos framståande personar. Satire femnar om dikt og andre kunstartar, som til dømes om karikaturteikningar.

Le satire e l'epistole di Q. Orazio Flacco, trykt i 1814.

Lucilius brukte nemninga satire om dei skjemtsamt kritiserande versa sine, gjennom forfattarskapen til Juvenalis fekk nemninga den tydinga ho har i dag. Humanismen fekk igjen satiren på moten.

Kjelder

endre