Scholastic Corporation eller Scholastic Inc. er eit globalt bokforlag kjend for å publisere undervisningsmateriell for skular, lærarar og foreldre, og selje og distribuere dei gjennom postordre, bokklubbar og bokmesser.

Det har også dei eksklusive rettane til å gi ut Harry Potter og Dødslekene-bokseriane i USA. Scholastic er verdas største utgivar og distributør av barnebøker.

Scholastic var på 1970-talet hovudsakleg kjend gjennom Scholastic bokklubbane sine, postordresal av barnebøker og magasinpublikasjonar retta mot ungdom: Wow (før- og barneskuleborn), Dynamite (unge ungdommar) og Bananas (ungdommar).

Kjelder endre