Seinmellomalderen

Seinmellomalderen er ein bolk av europeisk historie mot slutten av mellomalderen. Seinmellomalderen er rekna å ha vara frå slutten av høgmellomalderen1300-talet til 1500-talet med renessansen.

Jeanne d'Arc
måleri frå mellom 1450 og 1500

Europa var økonomisk og politisk i framgang då pesten Svartedauden herja på 1350-talet. Ein reknar med at kring halvdelen av ibuarane i Europa døydde, nokre stader opp til tre fjerdedelar.

Tidsline endre