Sekretær som møbel

skrivebordsmøbel med nedfellbar skriveklaff og skuffer

Sekretær (frå mellomalderlatin secretarius, 'den som har hand om sekretet', dvs. seglet, via fransk secrétaire) er eit skuffemøbel som delvis kan låsast. Ein sekretær har ein klaff som kan leggast ned, slik at møbelet også kan brukast som eit skrivebord. Ein sekretær minner om eit skatoll, men nemninga sekretær vert helst bruka om nettare møblar.

Døme på sekretær frå 1700-talet med nedleggbar skriveplate.

BakgrunnsstoffEndra