Seks fløytekonsertar, Op. 10

Seks fløytekonsertar, Op. 10 er ei samling av seks solokonsertar av Antonio Vivaldi som vart publisert i 1728.

Seks fløytekonsertar, Op. 10

Fløytekonsert nr. 1 i F-dur, RV 433 «La tempesta di mare»

 1. Allegro
 2. Largo
 3. Presto

Fløytekonsert nr. 2 i G-moll, RV 439 «La notte»

 1. Largo
 2. Presto (Fantasmi)
 3. Largo
 4. Presto
 5. Largo (Il sonno)
 6. Allegro

Fløytekonsert nr. 3 i D-dur, RV 428 «Il gardellino»

 1. Allegro
 2. Cantabile
 3. Allegro

Fløytekonsert nr. 4 i G-dur, RV 435

 1. Allegro
 2. Largo
 3. Allegro

Fløytekonsert nr. 5 i F-dur, RV 434

 1. Allegro ma non tanto
 2. Largo e cantabile
 3. Allegro

Fløytekonsert nr. 6 i G-dur, RV 437

 1. Allegro
 2. Largo
 3. Allegro

Blokkfløytekonsert i C-dur, RV 443

 1. Allegro
 2. Largo
 3. Allegro molto

Blokkfløytekonsert i A-moll, RV 445

 1. Allegro
 2. Larghetto
 3. Allegro