Seks små preludium

Seks små preludium (BWV 933-938) er ei preludiumsamling komponert av Johann Sebastian Bach. Dei er komponerte i perioden 1717-1720 som undervisning for studentane til Bach, men vart ikkje publiserte før 1802. Stykka er alle korte, men er teknisk vanskelegare enn 12 små stykke (BWV 924-30, 939-42 og 999) som òg vart komponerte som ein del av undervisninga.[1] Preludiuma vart komponerte for cembalo. Dei er ein del av ei 18 preludium som Bach produserte sporadisk kring 1717-1720

Dei seks preludia er:

  1. BWV 933 – Lite preludium i C-dur
  2. BWV 934 – Lite preludium i c-moll
  3. BWV 935 – Lite preludium i d-moll
  4. BWV 936 – Lite preludium i D-dur
  5. BWV 937 – Lite preludium i E-dur
  6. BWV 938 – Lite preludium i e-moll

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra