Bach-Werke-Verzeichnis

(Omdirigert frå BWV)

Bach-Werke-Verzeichnis (BWV) er det mest kjente registeret over musikkverka til Johann Sebastian Bach. Det er tematisk ordna og den første utgåva kom i 1950. Forfattaren er musikkvitaren Wolfgang Schmieder.

Seinare er det gjort enkelte utvidingar og korrigeringar, men grunnstrukturen er uendra. I dette registeret er verka til Bach fortløpande nummerert innan tematiske grupper. Sidan nye verk er kome til og andre tekne bort, har enkelte nummer fall ut og nummereringa er utvida ut over nummer 1080, dvs. utanfor den opphavlege serien. I tillegg finst det eit appendiks i fleire delar med eit register over verk av tvilsamt opphav.

Eit nytt og like viktig Bach-register er Bach-Compendium (BC).

Kantatar – BWV 1–224

endre

Kyrkjelege kantatar – BWV 1–200

endre

Verdslege kantatar – BWV 201–216

endre

Kantatar feilaktig tilskriven Bach – BWV 217–224

endre

Andre vokalverk – BWV 225–524

endre

Motettar BWV 225–231

endre

Messer BWV 232–236

endre

Enkelte messesatsar BWV 237–242

endre
 • BWV 237 – Sanctus i C-dur
 • BWV 238 – Sanctus i D-dur
 • BWV 239 – Sanctus i d-moll
 • BWV 240 – Kyrie eleison, Christe du Lamm Gottes
 • BWV 241 – Sanctus i D-dur
 • BWV 242 – Christe eleison i g-moll

Magnificat, pasjonar, oratorium BWV 243–249

endre

Firstemte koralsatsar – BWV 250–438

endre
For meir om dette emnet, sjå koralar av Johann Sebastian Bach.
 • BWV 250–252 Drei Choräle zu Trauungen
 • BWV 253–438 – 371 vierstimmige Choralsätze (firedelt samling, utgjeven av Kirnberger og C. Ph. E. Bach

Songar og ariar – BWV 439–524

endre
For meir om dette emnet, sjå songar og ariar av Johann Sebastian Bach.
 • BWV 439–507 – Geistlege songar og ariar frå Schemellis songbok
 • BWV 508–518 – Ariar og songar frå Anna Magdalena Bachs notebok (1725)
 • BWV 519–523 – Fem geistlege songar
 • BWV 524 – Quodlibet

Orgelverk - BWV 525-771

endre

Triosonatar for orgel (525–530)

endre
 • BWV 525 – Triosonate i Ess-dur
 • BWV 526 – Triosonate i c-moll
 • BWV 527 – Triosonate i d-moll
 • BWV 528 – Triosonate i e-moll
 • BWV 528a – Andante i d-moll (alternative versjon av sats 2 frå BWV 528)
 • BWV 529 – Triosonate i C-dur
 • BWV 530 – Triosonate i G-dur

Preludium og fuger, toccataer og fuger, fantasiar og fuger, og passacaglia og fuge for orgel (531–582)

endre
 • BWV 531 – Preludium og fuge i C-dur
 • BWV 532 – Preludium og fuge i D-dur
 • BWV 532a – Fuge i D-dur (alternativ utgåve av fugen BWV 532)
 • BWV 533 – Preludium og fuge i e-moll
 • BWV 534 – Preludium og fuge i f-moll
 • BWV 535 – Preludium og fuge i g-moll
 • BWV 535a – Preludium og fuge i g-moll (alternativ utgåve av BWV 535)
 • BWV 536 – Preludium og fuge i A-dur
 • BWV 536a – Preludium og fuge i A-dur (alternativ utgåve av BWV 536, kanskje basert på det originale manuskriptet)
 • BWV 537 – Fantasi og fuge i c-moll
 • BWV 538 – Toccata og fuge i d-moll («Dorisk»)
 • BWV 539 – Preludium og fuge i d-moll
 • BWV 539a – Fuge i d-moll (sjå BWV 1000 for lutt-arrangementet, sats 2 av BWV 1001 for fiolin -arrangementet)
 • BWV 540 – Toccata og fuge i F-dur
 • BWV 541 – Preludium og fuge i G-dur
 • BWV 542 – Stor fantasi og fuge i g-moll
 • BWV 542a – Fuge i g-moll (alternativ utgåve av fugen frå BWV 542)
 • BWV 543 – Preludium og fuge i a-moll
 • BWV 544 – Preludium og fuge i h-moll
 • BWV 545 – Preludium og fuge i C-dur
 • BWV 545a – Preludium og fuge i C-dur (alternativ utgåve av BWV 545)
 • BWV 545b – Preludium, trio og fuge i H-dur (alternativ utgåve av BWV 545; trioen er eit arrangement av finalen i BWV 1029; somme delar er kanskje av Johann Tobias Krebs)
 • BWV 546 – Preludium og fuge i c-moll
 • BWV 547 – Preludium og fuge i C-dur
 • BWV 548 – Preludium og fuge i e-moll «Kile»
 • BWV 549 – Preludium og fuge i c-moll
 • BWV 550 – Preludium og fuge i G-dur
 • BWV 551 – Preludium og fuge i a-moll
 • BWV 552 – Preludium og fuge i Ess-dur «St. Anne» (publisert i Clavier-Übung III)
 • Åtte korte preludium og fuger (553–560) (falsk, kanskje av Johann Tobias Krebs eller Johann Caspar Ferdinand Fischer[1])
  • BWV 553 – Preludium og fuge i C-dur
  • BWV 554 – Preludium og fuge i d-moll
  • BWV 555 – Preludium og fuge i e-moll
  • BWV 556 – Preludium og fuge i F-dur
  • BWV 557 – Preludium og fuge i G-dur
  • BWV 558 – Preludium og fuge i g-moll
  • BWV 559 – Preludium og fuge i a-moll
  • BWV 560 – Preludium og fuge i H-dur
 • BWV 561 – Fantasi og fuge i a-moll (falsk, kanskje av Johann Christian Kittel[2])
 • BWV 562 – Fantasi og fuge i c-moll (fuge uferdig)
 • BWV 563 – Fantasi i h-moll (Fantasi og imitasjon) (falsk)
 • BWV 564 – Toccata, adagio og fuge i C-dur
 • BWV 565 – Toccata og fuge i d-moll (omstridd)
 • BWV 566 – Toccata og fuge i E-dur
 • BWV 566a – Toccata i E-dur (tidlegare versjon av BWV 566)
 • BWV 567 – Preludium i C-dur (tvilsam, kanskje av Johann Ludwig Krebs[3])
 • BWV 568 – Preludium i G-dur (tvilsam[3])
 • BWV 569 – Preludium i a-moll
 • BWV 570 – Fantasi i C-dur
 • BWV 571 – Fantasi (Konsert) i G-dur (falsk)
 • BWV 572 – Fantasi i G-dur (Pièce d'Orgue)
 • BWV 573 – Fantasi i C-dur (uferdig, frå the Anna Magdalena Bachs notebok)
 • BWV 574 – Fuge i c-moll (på tema frå Legrenzi)
 • BWV 574a – Fuge i c-moll (alternativ utgåve av BWV 574)
 • BWV 574b – Fuge i c-moll (alternativ utgåve av BWV 574)
 • BWV 575 – Fuge i c-moll
 • BWV 576 – Fuge i G-dur (tvilsam[4])
 • BWV 577 – Fuge i G-dur à la Gigue (tvilsam[5])
 • BWV 578 – Liten fuge i g-moll
 • BWV 579 – Fuge i h-moll (on a theme by Corelli, frå Op. 3, No. 4)
 • BWV 580 – Fuge i D-dur (tvilsam[6])
 • BWV 581 – Fuge i G-dur (ikkje av Bach, komponert av Gottfried August Homilius)
 • BWV 582 – Passacaglia og fuge i C-moll

Trioar og forskjellige stykke for orgel (583–591)

endre
 • BWV 583 – Trio i d-moll (falsk, kanskje ein transkripsjon av ein kammertrio av ein annan komponist[7])
 • BWV 584 – Trio i g-moll (falsk, ein versjon av BWV 166/2 eller ein annan, tapt arie)
 • BWV 585 – Trio i c-moll (falsk, etter Johann Friedrich Fasch)
 • BWV 586 – Trio i G-dur (falsk, kanskje etter Georg Philipp Telemann)
 • BWV 587 – Arie i F-dur (falsk, etter François Couperin)
 • BWV 588 – Canzone i d-moll
 • BWV 589 – Allabreve i D-dur
 • BWV 590 – Pastorella i F-dur (første sats truleg uferdig)
 • BWV 591 –Kleines harmonisches Labyrinth (falsk, kanskje av Johann David Heinichen)

Solokonsertar for orgel (592–598)

endre
 • BWV 592 – Konsert i G-dur (etter ein konsert av prins Johann Ernst von Sachsen-Weimar)
 • BWV 592a – Konsert i G-dur (eit arrangement av BWV 592 for cembalo)
 • BWV 593 – Konsert i a-moll (etter Antonio Vivaldis Konsert Op. 3/8 RV522 for fiolin)
 • BWV 594 – Konsert i C-dur (etter Antonio Vivaldi, Konsert Op. 7/5 RV285a 'il grosso mogul' for fiolin)
 • BWV 595 – Konsert i C-dur (etter ein konsert av prins Johann Ernst)
 • BWV 596 – Konsert i d-moll (etter Antonio Vivaldi, Conserto grosso, Op. 3/11 RV565)
 • BWV 597 – Konsert i Ess-dur (falsk, opphav ukjend)
 • BWV 598 – Pedalexercitium i G-moll (improvisasjonar nedskriven av CPE Bach)
 • BWV 599 – Advent – Nun komm, der Heiden Heiland
 • BWV 600 – Advent – Gott, durch deine Güte (oder: Gottes-Sohn ist kommen)
 • BWV 601 – Advent – Herr Christ, der ein'ge Gottes-Sohn (oder: Herr Gott, nun sei gepreiset)
 • BWV 602 – Advent – Lob sei dem allmächtigen Gott
 • BWV 603 – Jul – Puer natus i Bethlehem
 • BWV 604 – Jul – Gelobet seist du, Jesu Christ
 • BWV 605 – Jul – Der Tag, der ist so freudenreich
 • BWV 606 – Jul – Vom Himmel hoch, da komm' ich her
 • BWV 607 – Jul – Vom Himmel kam der Engel Schar
 • BWV 608 – Jul – i dulci jubilo
 • BWV 609 – Jul – Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich
 • BWV 610 – Jul – Jesu, meine Freude
 • BWV 611 – Jul – Christum wir sollen loben schon
 • BWV 612 – Jul – Wir Christenleut'
 • BWV 613 – Nyttår – Helft mir Gottes Güte preisen
 • BWV 614 – Nyttår – Das alte Jahr vergangen ist
 • BWV 615 – Nyttår – i dir ist Freude
 • BWV 616 – Heilagtrekongarsdag – Mit Fried' und Freud' ich fahr' dahin
 • BWV 617 – Heilagtrekongarsdag – Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf
 • BWV 618 – Faste – O Lamm Gottes, unschuldig
 • BWV 619 – Faste – Christe, du Lamm Gottes
 • BWV 620 – Faste – Christus, der uns selig macht
 • BWV 620a – Faste – Christus, der uns selig macht (ältere Lesart)
 • BWV 621 – Faste – Da Jesus an dem Kreuze stund
 • BWV 622 – Faste – O Mensch, bewein dein Sünde groß
 • BWV 623 – Faste – Wir danken dir, Herr Jesu Christ
 • BWV 624 – Faste – Hilf Gott, daß mir's gelinge
 • BWV 625 – Påske – Christ lag i Todesbanden
 • BWV 626 – Påske – Jesus Christus, unser Heiland
 • BWV 627 – Påske – Christ ist erstanden
 • BWV 628 – Påske – Erstanden ist der heil'ge Christ
 • BWV 629 – Påske – Erschienen ist der herrliche Tag
 • BWV 630 – Påske – Heut' triumphieret Gottes Sohn
 • BWV 631 – Pinse – Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist
 • BWV 631a – Pinse – Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist (ältere Lesart)
 • BWV 632 – Herr Jesu Christ, dich zu uns wend'
 • BWV 633 – Liebster Jesu, wir sind hier
 • BWV 634 – Liebster Jesu, wir sind hier (alternativ utgåve av BWV 633)
 • BWV 635 – Dies sind die heil'gen zehn Gebot'
 • BWV 636 – Vater unser im Himmelreich
 • BWV 637 – Durch Adams Fall ist ganz verderbt
 • BWV 638 – Es ist das Heil uns kommen her
 • BWV 639 – Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ
 • BWV 640 – i dich hab' ich gehoffet, Herr
 • BWV 641 – Wenn wir i höchsten Nöten sein
 • BWV 642 – Wer nur den lieben Gott läßt walten
 • BWV 643 – Alle Menschen müssen sterben
 • BWV 644 – Ach wie nichtig, ach wie flüchtig

Koralpreludium II: Schübler-koralane (645–650)

endre
 • BWV 645 – Wachet auf, ruft uns die Stimme
 • BWV 646 – Wo soll ich fliehen hin (oder: Auf meinen lieben Gott)
 • BWV 647 – Wer nur den lieben Gott läßt walten
 • BWV 648 – Meine Seele erhebt den Herren
 • BWV 649 – Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ
 • BWV 650 – Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter

Koralpreludium III: Leipzig Koralpreludium ("Dei store atten " koralane) (651–668)

endre
 • BWV 651 – Fantasi super: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
 • BWV 651a – Fantasi (Präludium) super: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott (ältere, Weimarer Fassung)
 • BWV 652 – Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
 • BWV 652a – Komm, Heiliger Geist, Herre Gott (ältere, Weimarer Fassung)
 • BWV 653 – An Wasserflüssen Babylon
 • BWV 653a – An Wasserflüssen Babylon alio modo a 4 (ältere, Weimarer Fassung)
 • BWV 653b – An Wasserflüssen Babylon (Weimarer Urfassung)
 • BWV 654 – Schmücke dich, o liebe Seele
 • BWV 654a – Schmücke dich, o liebe Seele (ältere, Weimarer Fassung)
 • BWV 655 – Trio super: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend'
 • BWV 655a – Trio super: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend' (ältere, Weimarer Fassung)
 • BWV 655b – Herr Jesu Christ, dich zu uns wend'
 • BWV 655c – Herr Jesu Christ, dich zu uns wend'
 • BWV 656 – O Lamm Gottes, unschuldig
 • BWV 656a – O Lamm Gottes, unschuldig (ältere, Weimarer Fassung)
 • BWV 657 – Nun danket alle Gott (Leuthen Koral) (ältere Weimarer und Leipziger Fassung)
 • BWV 658 – Von Gott will ich nicht lassen
 • BWV 658a – Fantasi super: Von Gott will ich nicht lassen (ältere, Weimarer Fassung)
 • BWV 659 – Nun komm, der Heiden Heiland
 • BWV 659a – Fantasi super: Nun komm, der Heiden Heiland (ältere, Weimarer Fassung)
 • BWV 660 – Trio super: Nun komm, der Heiden Heiland
 • BWV 660a – Nun komm, der Heiden Heiland (ältere, Weimarer Fassung)
 • BWV 660b – Nun komm, der Heiden Heiland
 • BWV 661 – Nun komm, der Heiden Heiland
 • BWV 661a – Nun komm, der Heiden Heiland (ältere, Weimarer Fassung)
 • BWV 662 – Allein Gott i der Höh' sei Ehr'
 • BWV 662a – Allein Gott i der Höh' sei Ehr' (ältere, Weimarer Fassung)
 • BWV 663 – Allein Gott i der Höh' sei Ehr'
 • BWV 663a – Allein Gott i der Höh' sei Ehr' (ältere, Weimarer Fassung)
 • BWV 664 – Trio super: Allein Gott i der Höh' sei Ehr'
 • BWV 664a/b – Trio super: Allein Gott i der Höh' sei Ehr' (ältere Weimarer Fassung/Entwurf)
 • BWV 665 – Jesus Christus, unser Heiland
 • BWV 665a – Jesus Christus, unser Heiland (in orgelo pleno) (ältere, Weimarer Fassung)
 • BWV 666 – Jesus Christus, unser Heiland (alio modo)
 • BWV 666a – Jesus Christus, unser Heiland (ältere, Weimarer Fassung)
 • BWV 667 – Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist
 • BWV 667a/b – Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist (ältere, Weimarer Fassungen)
 • BWV 668 – Vor deinen Thron tret' ich (Fragment)
 • BWV 668a – Wenn wir i höchsten Nöten (Diktatschrift: Fragment)

Koralpreludium IV: «Tysk orgelmesse», del av Clavier-Übung III (669–689)

endre
 • BWV 669 – Kyrie (store utgåver) – Kyrie, Gott Vater i Ewigkeit
 • BWV 670 – Kyrie (store utgåver) – Christe, aller Welt Trost
 • BWV 671 – Kyrie (store utgåver) – Kyrie, Gott heiliger Geist
 • BWV 672 – Kyrie (små utgåver) – Kyrie, Gott Vater i Ewigkeit
 • BWV 673 – Kyrie (små utgåver) – Christe, aller Welt Trost
 • BWV 674 – Kyrie (små utgåver) – Kyrie, Gott heiliger Geist
 • BWV 675 – Gloria – Allein Gott i der Höh' sei Ehr' (liten utgåve)
 • BWV 676 – Gloria – Allein Gott i der Höh' sei Ehr' (stor utgåve)
 • BWV 677 – Gloria – Fughetta super: Allein Gott i der Höh' sei Ehr' (liten utgåve)
 • BWV 678 – Dei ti boda – Dies sind die heil'gen zehn Gebot' (stor utgåve)
 • BWV 679 – Dei ti boda – Fughetta super: Dies sind die heil'gen zehn Gebot' (liten utgåve)
 • BWV 680 – Credo – Wir glauben all' an einen Gott (stor utgåve)
 • BWV 681 – Credo – Fughetta super: Wir glauben all' an einen Gott (liten utgåve)
 • BWV 682 – Fader vår – Vater unser im Himmelreich (stor utgåve)
 • BWV 683 – Fader vår – Vater unser im Himmelreich (liten utgåve)
 • BWV 683a – Fader vår – Vater unser im Himmelreich (liten utgåve, varient av BWV 683)
 • BWV 684 – Dåpen – Christ, unser Herr, zum Jordan kam (stor utgåve)
 • BWV 685 – Dåpen – Christ, unser Herr, zum Jordan kam (liten utgåve) Alio modo
 • BWV 686 – Bota – Aus tiefer Not schrei ich zu dir (stor utgåve)
 • BWV 687 – Bota – Aus tiefer Not schrei ich zu dir (liten utgåve)
 • BWV 688 – Nattverd – Jesus Christus, unser Heiland, der von uns den Zorn Gottes wandt (stor utgåve)
 • BWV 689 – Nattverd – Fuga super: Jesus Christus, unser Heiland (liten utgåve)

Koralpreludium V: Kirnberger koralpreludium (690–713)

endre
 • BWV 690 – Wer nur den lieben Gott läßt walten
 • BWV 691 – Wer nur den lieben Gott läßt walten
 • BWV 691a – Wer nur den lieben Gott läßt walten (falsk)
 • BWV 692 – Ach, Gott und Herr (tvilsam, kanskje av Johann Gottfried Walther)
 • BWV 692a – Ach, Gott und Herr (tvilsam, kanskje av Johann Gottfried Walther)
 • BWV 693 – Ach, Gott und Herr (tvilsam, kanskje av Johann Gottfried Walther)
 • BWV 694 – Wo soll ich fliehen hin
 • BWV 695 – Christ lag i Todesbanden
 • BWV 695a – Christ lag i Todesbanden
 • BWV 696 – Fughetta: Christum wir sollen loben schon
 • BWV 697 – Fughetta: Gelobet seist du, Jesu Christ
 • BWV 698 – Fughetta: Herr Christ, der ein'ge Gottes-Sohn
 • BWV 699 – Fughetta: Nun komm, der Heiden Heiland
 • BWV 700 – Vom Himmel hoch, da komm' ich her
 • BWV 701 – Fughetta: Vom Himmel hoch, da komm' ich her
 • BWV 702 – [Fughetta:] Das Jesulein soll doch mein Trost (tvilsam, kanskje av Johann Ludwig Krebs[8])
 • BWV 703 – Fughetta: Gottes-Sohn ist kommen
 • BWV 704 – Fughetta: Lob sei dem allmächtigen Gott
 • BWV 705 – Durch Adams Fall ist ganz verderbt
 • BWV 706 – Liebster Jesu, wir sind hier
 • BWV 707 – Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt (tvilsam[9])
 • BWV 708 – Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt (tvilsam[10])
 • BWV 708a – Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt (tvilsam[10])
 • BWV 709 – Herr Jesu Christ, dich zu uns wend'
 • BWV 710 – Wir Christenleut'
 • BWV 711 – Allein Gott i der Höh' sei Ehr'
 • BWV 712 – i dich hab' ich gehoffet, Herr
 • BWV 713 – Fantasia: Jesu, meine Freude
 • BWV 713a – Fantasi sopra: Jesu, meine Freude

Forskjellige koralpreludium (714–764)

endre
 • BWV 714 – Ach Gott und Herr
 • BWV 715 – Allein Gott i der Höh sei Ehr
 • BWV 716 – Fuga super Allein Gott i der Höh sei Ehr
 • BWV 717 – Allein Gott i der Höh sei Ehr'
 • BWV 718 – Christ lag i Todes banden
 • BWV 719 – Der Tag, der ist so freudenreich
 • BWV 720 – Ein feste Burg ist unser Gott
 • BWV 721 – Erbarm dich mein, o Herre Gott
 • BWV 722 – Gelobet seist du, Jesu Christ
 • BWV 723 – Gelobet seist du, Jesu Christ
 • BWV 724 – Gott, durch deine Güte (Gottes Sohn ist kommen)
 • BWV 725 – Herr Gott, dich loben wir
 • BWV 726 – Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
 • BWV 727 – Herzlich tut mich verlangen
 • BWV 728 – Jesus, meine Zuversicht (frå Anna Magdalena Bachs notebok)
 • BWV 729 – i dulci jubilo
 • BWV 730 – Liebster Jesu, wir sind hier
 • BWV 731 – Liebster Jesu, wir sind hier
 • BWV 732 – Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich
 • BWV 733 – Meine Seele erhebt den Herren (Magnificat)
 • BWV 734 – Nun freut euch, lieben Christen/Es ist gewisslich an der Zeit
 • BWV 735 – Valet will ich dir geben
 • BWV 736 – Valet will ich dir geben
 • BWV 737 – Vater unser im Himmelreich
 • BWV 738 – Von Himmel hoch, da komm' ich her
 • BWV 738a – Von Himmel hoch, da komm' ich her
 • BWV 739 – Wie schön leuchtet der Morgenstern
 • BWV 740 – Wir glauben all' an einen Gott, Vater (falsk)
 • BWV 741 – Ach Gott, von Himmel sieh' darein
 • BWV 742 – Ach Herr, mich armen Sünder
 • BWV 743 – Ach, was ist doch unser Leben
 • BWV 744 – Auf meinen lieben Gott (ikkje av Bach, kanskje av Johann Tobias Krebs)
 • BWV 745 – Aus der Tiefe rufe ich (ikkje av Bach, komponert av Carl Philipp Emanuel Bach)
 • BWV 746 – Christ ist erstanden (ikkje av Bach, komponert av Johann Caspar Ferdinand Fischer)
 • BWV 747 – Christus, der uns selig macht
 • BWV 748 – Gott der Vater wohn' uns bei (ikkje av Bach, komponert av Johann Gottfried Walther)
 • BWV 748a – Gott der Vater wohn' uns bei
 • BWV 749 – Herr Jesu Christ, dich zu uns wend'
 • BWV 750 – Herr Jesu Christ, mein's Lebens Licht
 • BWV 751 – i dulci jubilo
 • BWV 752 – Jesu, der du meine Seele
 • BWV 753 – Jesu, meine Freude
 • BWV 754 – Liebster Jesu, wir sind hier
 • BWV 755 – Nun freut euch, lieben Christen
 • BWV 756 – Nun ruhen alle Wälder
 • BWV 757 – O Herre Gott, dein göttlich's Wort
 • BWV 758 – O Vater, allmächtiger Gott
 • BWV 759 – Schmücke dich, o liebe Seele (ikkje av Bach, komponert av Gottfried August Homilius)
 • BWV 760 – Vater unser im Himmelreich (ikkje av Bach, komponert av Georg Böhm)
 • BWV 761 – Vater unser im Himmelreich (ikkje av Bach, komponert av Georg Böhm)
 • BWV 762 – Vater unser im Himmelreich
 • BWV 763 – Wie schön leuchtet der Morgenstern
 • BWV 764 – Wie schön leuchtet der Morgernstern
 • BWV 765 – Koralpartita "Wir glauben all' an einen Gott" (falsk)
 • BWV 766 – Koralpartita "Christ, der du bist der helle Tag"
 • BWV 767 – Koralpartita "O Gott, du frommer Gott"
 • BWV 768 – Koralpartita "Sei gegrüsset, Jesu gütig"
 • BWV 769 – Kanoniske variasjonar av «Vom Himmel hoch da komm' ich her»
 • BWV 770 – Koralvariasjonar «Ach, was soll ich Sünder machen» (falsk)
 • BWV 771 – Koralvariasjonar «Allein Gott i der Höh' sei Ehr'» (ikkje av Bach, kanskje av Andreas Nicolaus Vetter)

Cembaloverk - BWV 772-994

endre
 • BWV 772 – Invensjon No. 1 i C-dur
 • BWV 772a – Invensjon No. 1 i C-dur (alternative versjon av BWV 772)
 • BWV 773 – Invensjon No. 2 i c-moll
 • BWV 774 – Invensjon No. 3 i D-dur
 • BWV 775 – Invensjon No. 4 i d-moll
 • BWV 776 – Invensjon No. 5 i Ess-dur
 • BWV 777 – Invensjon No. 6 i E-dur
 • BWV 778 – Invensjon No. 7 i e-moll
 • BWV 779 – Invensjon No. 8 i F-dur
 • BWV 780 – Invensjon No. 9 i f-moll
 • BWV 781 – Invensjon No. 10 i G-dur
 • BWV 782 – Invensjon No. 11 i g-moll
 • BWV 783 – Invensjon No. 12 i A-dur
 • BWV 784 – Invensjon No. 13 i a-moll
 • BWV 785 – Invensjon No. 14 i H-dur
 • BWV 786 – Invensjon No. 15 i h-moll
 • BWV 787 – Sinfonia No. 1 i C-dur
 • BWV 788 – Sinfonia No. 2 i c-moll
 • BWV 789 – Sinfonia No. 3 i D-dur
 • BWV 790 – Sinfonia No. 4 i d-moll
 • BWV 791 – Sinfonia No. 5 i Ess-dur
 • BWV 792 – Sinfonia No. 6 i E-dur
 • BWV 793 – Sinfonia No. 7 i e-moll
 • BWV 794 – Sinfonia No. 8 i F-dur
 • BWV 795 – Sinfonia No. 9 i f-moll
 • BWV 796 – Sinfonia No. 10 i G-dur
 • BWV 797 – Sinfonia No. 11 i g-moll
 • BWV 798 – Sinfonia No. 12 i A-dur
 • BWV 799 – Sinfonia No. 13 i a-moll
 • BWV 800 – Sinfonia No. 14 i H-dur
 • BWV 801 – Sinfonia No. 15 i h-moll

Fire duettar frå Clavier-Übung III (802–805)

endre
 • BWV 802 – Duett i e-moll
 • BWV 803 – Duett i F-dur
 • BWV 804 – Duett i G-dur
 • BWV 805 – Duett i a-moll
 • BWV 806 – Engelsk Suite No. 1 i A-dur
 • BWV 807 – Engelsk Suite No. 2 i a-moll
 • BWV 808 – Engelsk Suite No. 3 i g-moll
 • BWV 809 – Engelsk Suite No. 4 i F-dur
 • BWV 810 – Engelsk Suite No. 5 i e-moll
 • BWV 811 – Engelsk Suite No. 6 i d-moll
 • BWV 812 – Fransk Suite No. 1 i d-moll
 • BWV 813 – Fransk Suite No. 2 i c-moll
 • BWV 813a – Fransk Suite No. 2 i c-moll (endra Sats 5 - Menuett)
 • BWV 814 – Fransk Suite No. 3 i h-moll
 • BWV 815 – Fransk Suite No. 4 i Ess-dur
 • BWV 815a – Fransk Suite No. 4 i Ess-dur (fleire satsar lagt til)
 • BWV 816 – Fransk Suite No. 5 i G-dur
 • BWV 817 – Fransk Suite No. 6 i E-dur

Forskjellige suitar (818–824)

endre
 • BWV 818 – Suite i a-moll
 • BWV 818a – Suite i a-moll (alternativ versjon av BWV 818)
 • BWV 819 – Suite i Ess-dur
 • BWV 819a – Suite i Ess-dur (alternative versjonar av sats 1 frå BWV 819)
 • BWV 820 – Ouverture (Suite) i F-dur
 • BWV 821 – Suite i B-dur
 • BWV 822 – Suite i g-moll
 • BWV 823 – Suite i f-moll
 • BWV 824 – Suite i a-moll

Partitaer for klaver (gjeven ut som Clavier-Übung I) (825–830)

endre
 • BWV 825 – Partita No. 1 i H-dur
 • BWV 826 – Partita No. 2 i c-moll
 • BWV 827 – Partita No. 3 i a-moll
 • BWV 828 – Partita No. 4 i D-dur
 • BWV 829 – Partita No. 5 i G-dur
 • BWV 830 – Partita No. 6 i e-moll

Fransk Ouverture, frå Clavier-Übung II (831)

endre

Suitar og suitesatsar (832–845)

endre
 • BWV 832 – Partita i A-dur
 • BWV 833 – Preludium og partita i F-dur
 • BWV 834 – Allemande i c-moll
 • BWV 835 – Allemande i a-moll
 • BWV 836 – Allemande i g-moll
 • BWV 837 – Allemande i g-moll
 • BWV 838 – Allemande og courante i A-dur
 • BWV 839 – Sarabande i g-moll
 • BWV 840 – Courante i G-dur
 • BWV 841 – Menuett i G-dur (frå Anna Magdalena Bachs notebok)
 • BWV 842 – Menuett i g-moll
 • BWV 843 – Menuett i G-dur
 • BWV 844 – Scherzo i d-moll
 • BWV 844a – Scherzo i d-moll (alternativ utgåve av BWV 844)
 • BWV 845 – Gigue i f-moll
 • BWV 846 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 1 i C-dur
 • BWV 846a – Preludium og Fuge i C-dur (alternativ utgåve av BWV 846)
 • BWV 847 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 2 i c-moll
 • BWV 848 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 3 i Ciss-dur
 • BWV 849 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 4 i ciss-moll
 • BWV 850 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 5 i D-dur
 • BWV 851 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 6 i d-moll
 • BWV 852 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 7 i Ess-dur
 • BWV 853 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 8 i ess-moll (Fugen i dette verket er i røynda i diss-moll, enharmonisk toneart av ess-moll)
 • BWV 854 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 9 i E-dur
 • BWV 855 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 10 i e-moll
 • BWV 855a – Preludium og Fuge i E-moll (alternativ utgåve av BWV 855)
 • BWV 856 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 11 i F-dur
 • BWV 857 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 12 i f-moll
 • BWV 858 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 13 i Fiss-dur
 • BWV 859 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 14 i fiss-moll
 • BWV 860 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 15 i G-dur
 • BWV 861 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 16 i g-moll
 • BWV 862 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 17 i Ass-dur
 • BWV 863 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 18 i giss-moll
 • BWV 864 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 19 i A-dur
 • BWV 865 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 20 i a-moll
 • BWV 866 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 21 i H-dur
 • BWV 867 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 22 i h-moll
 • BWV 868 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 23 i H-dur
 • BWV 869 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 1: Preludium og Fuge No. 24 i h-moll
 • BWV 870 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 1 i C-dur
 • BWV 870a – Preludium og Fuge i C-dur (alternativ utgåve av BWV 870)
 • BWV 870b – Preludium i C-dur (alternativ utgåve av BWV 870)
 • BWV 871 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 2 i c-moll
 • BWV 872 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 3 i Ciss-dur
 • BWV 872a – Preludium og Fuge i Ciss-dur (alternativ utgåve av BWV 872)
 • BWV 873 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 4 i ciss-moll
 • BWV 874 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 5 i D-dur
 • BWV 875 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 6 i d-moll
 • BWV 875a – Preludium i d-moll (alternativ utgåve av BWV 875)
 • BWV 876 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 7 i Ess-dur
 • BWV 877 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 8 i diss-moll
 • BWV 878 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 9 i E-dur
 • BWV 879 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 10 i e-moll
 • BWV 880 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 11 i F-dur
 • BWV 881 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 12 i f-moll
 • BWV 882 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 13 i Fiss-dur
 • BWV 883 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 14 i fiss-moll
 • BWV 884 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 15 i G-dur
 • BWV 885 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 16 i g-moll
 • BWV 886 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 17 i Ass-dur
 • BWV 887 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 18 i giss-moll
 • BWV 888 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 19 i A-dur
 • BWV 889 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 20 i a-moll
 • BWV 890 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 21 i H-dur
 • BWV 891 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 22 i h-moll
 • BWV 892 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 23 i H-dur
 • BWV 893 – Das Wohltemperierte Klavier, Bok 2: Preludium og Fuge No. 24 i h-moll
 • BWV 894 – Preludium og Fuge i a-moll
 • BWV 895 – Preludium og Fuge i a-moll
 • BWV 896 – Preludium og Fuge i A-dur
 • BWV 897 – Preludium og Fuge i a-moll
 • BWV 898 – Preludium og Fuge i H-dur (tvilsam)
 • BWV 899 – Preludium og Fughetta i d-moll
 • BWV 900 – Preludium og Fughetta i e-moll
 • BWV 901 – Preludium og Fughetta i F-dur
 • BWV 902 – Preludium og Fughetta i G-dur
 • BWV 902a – Preludium i G-dur (alternativ utgåve av BWV 902)
 • BWV 903 – Kromatisk Fantasi og Fuge i d-moll
 • BWV 903a – Kromatisk Fantasi i d-moll (alternativ utgåve av BWV 903)
 • BWV 904 – Fantasi og Fuge i a-moll
 • BWV 905 – Fantasi og Fuge i d-moll
 • BWV 906 – Fantasi og Fuge i c-moll (fuge uferdig)
 • BWV 907 – Fantasi og Fughetta i H-dur
 • BWV 908 – Fantasi og Fughetta i D-dur
 • BWV 909 – Konsert og fuge i c-moll
 • BWV 910 – Toccata i fiss-moll
 • BWV 911 – Toccata i c-moll
 • BWV 912 – Toccata i D-dur
 • BWV 913 – Toccata i d-moll
 • BWV 914 – Toccata i e-moll
 • BWV 915 – Toccata i g-moll
 • BWV 916 – Toccata i G-dur
 • BWV 917 – Fantasi i g-moll
 • BWV 918 – Fantasi i c-moll
 • BWV 919 – Fantasi i c-moll
 • BWV 920 – Fantasi i g-moll
 • BWV 921 – Preludium i c-moll
 • BWV 922 – Preludium i a-moll
 • BWV 923 – Preludium i h-moll (falsk, kanskje av Wilhelm Hieronymus Pachelbel)
 • BWV 924 – Preludium i C-dur
 • BWV 924a – Preludium i C-dur (alternativ utgåve av BWV 924)
 • BWV 925 – Preludium i D-dur
 • BWV 926 – Preludium i d-moll
 • BWV 927 – Praeambulum i F-dur
 • BWV 928 – Preludium i F-dur
 • BWV 929 – Preludium i g-moll
 • BWV 930 – Preludium i g-moll
 • BWV 931 – Preludium i a-moll
 • BWV 932 – Preludium i e-moll
 • BWV 933 – Lite preludium i C-dur
 • BWV 934 – Lite preludium i c-moll
 • BWV 935 – Lite preludium i d-moll
 • BWV 936 – Lite preludium i D-dur
 • BWV 937 – Lite preludium i E-dur
 • BWV 938 – Lite preludium i e-moll

Fem preludium frå samlinga til Johann Peter Kellner (939–943)

endre
 • BWV 939 – Preludium i C-dur
 • BWV 940 – Preludium i d-moll
 • BWV 941 – Preludium i e-moll
 • BWV 942 – Preludium i a-moll
 • BWV 943 – Preludium i C-dur

Fuges og fughettaer (944–962)

endre
 • BWV 944 – Fuge i a-moll
 • BWV 945 – Fuge i e-moll
 • BWV 946 – Fuge i C-dur
 • BWV 947 – Fuge i a-moll
 • BWV 948 – Fuge i d-moll
 • BWV 949 – Fuge i A-dur
 • BWV 950 – Fuge i A-dur på eit tema av Tomaso Albinoni
 • BWV 951 – Fuge i h-moll på eit tema av Tomaso Albinoni
 • BWV 951a – Fuge i h-moll (alternativ utgåve av BWV 951)
 • BWV 952 – Fuge i C-dur
 • BWV 953 – Fuge i C-dur
 • BWV 954 – Fuge i H-dur på eit tema av Johann Adam Reincken
 • BWV 955 – Fuge i H-dur
 • BWV 956 – Fuge i e-moll
 • BWV 957 – Fuge i G-dur
 • BWV 958 – Fuge i a-moll
 • BWV 959 – Fuge i a-moll
 • BWV 960 – Fuge i e-moll
 • BWV 961 – Fughetta i c-moll
 • BWV 962 – Fughetta i e-moll

Sonatar og sonatesatsar (963–970)

endre
 • BWV 963 – Sonate i D-dur
 • BWV 964 – Sonate i d-moll (arrangement of Sonate No. 2 for solofiolin, BWV 1003)
 • BWV 965 – Sonate i a-moll (etter Johann Adam Reinckens Hortus Musicus Nos. 1-5)
 • BWV 966 – Sonate i C-dur (etter Johann Adam Reinckens Hortus Musicus Nos. 11-15)
 • BWV 967 – Sonate i a-moll (berre ein sats, arrangement av ein kammersonate av ukjend komponist)
 • BWV 968 – Adagio i G-dur (etter sats 1 frå Sonate No. 3 for solofiolin, BWV 1005)
 • BWV 969 – Andante i g-moll
 • BWV 970 – Presto i d-moll

Italiensk konsert, frå Clavier-Übung II (971)

endre

Klaverarrangement av solokonsertar av andre komponistar (972–987)

endre
 • BWV 972 – Konsert i D-dur (arrangement av Antonio Vivaldis Konsert Op. 3/9 RV230)
 • BWV 973 – Konsert i G-dur (arrangement av Antonio Vivaldis Konsert Op. 7/2 RV188)
 • BWV 974 – Konsert i d-moll (arrangement av Alessandro Marcellos Obokonsert i d-moll)
 • BWV 975 – Konsert i g-moll (arrangement av Antonio Vivaldis Konsert Op. 4/6 RV316a)
 • BWV 976 – Konsert i C-dur (arrangement av Antonio Vivaldis Konsert Op. 3/12 RV265)
 • BWV 977 – Konsert i C-dur (opphav ukjend, kanskje ein konsert av Benedetto Marcello)
 • BWV 978 – Konsert i F-dur (arrangement av Antonio Vivaldis Konsert Op. 3/3 RV310)
 • BWV 979 – Konsert i H-moll (nyleg identifisert som Vivaldis Konsert RV Anh. 10)
 • BWV 980 – Konsert i G-dur (arrangement av Antonio Vivaldis Konsert Op. 4/1 RV383a)
 • BWV 981 – Konsert i c-moll (kanskje eit arrangement av Benedetto Marcellos konsert Op. 1/2)
 • BWV 982 – Konsert i H-dur (arrangement av prins Johann Ernst von Sachsen-Weimars konsert Op. 1/1)
 • BWV 983 – Konsert i g-moll (opphav ukjend)
 • BWV 984 – Konsert i C-dur (arrangement av ein av prins Johann Ernst sine konserart) (sjå BWV 595 for orgelversjonen)
 • BWV 985 – Konsert i g-moll (arrangement av ein Georg Philipp Telemann-konsert)
 • BWV 986 – Konsert i G-dur (arrangement av ein konsert tilskriven Georg Philipp Telemann)
 • BWV 987 – Konsert i d-moll (arrangement av prins Johann Ernsts konsert Op. 1/4)

Variasjonar og forskjellige stykke for klaver (988–994)

endre

Kammermusikk – soloinstrument

endre

Verk for lutt (995–1000)

endre
 • BWV 1006a — Suite i E-dur (transkripsjon av Partita No. 3 for fiolin, BWV 1006)

Partita for fløyte (1013)

endre

Verk for (obligato) cembalo og andre instrument

endre

Verk for fiolin og klaver (1014–1026)

endre
 • BWV 1014 — Sonate i h-moll for fiolin og cembalo
 • BWV 1015 — Sonate i A-dur for fiolin og cembalo
 • BWV 1016 — Sonate i E-dur for fiolin og cembalo
 • BWV 1017 — Sonate i c-moll for fiolin og cembalo
 • BWV 1018 — Sonate i f-moll for fiolin og cembalo
 • BWV 1018a — Adagio i f-moll for fiolin og cembalo (tidleg versjon av sats 3 frå BWV 1018)
 • BWV 1019 — Sonate i G-dur for fiolin og cembalo
 • BWV 1019a — Sonate i G-dur for fiolin og cembalo (tidlegare versjon av BWV 1019)
 • BWV 1020 — Sonate i g-moll for fiolin (eller fløyte/blokkfløyte) og cembalo (no tilskriven C.P.E. Bach - H 542.5)
 • BWV 1021 — Sonate i G-dur for fiolin og basso continuo
 • BWV 1022 — Sonate i F-dur for fiolin og cembalo (tvilsam)
 • BWV 1023 — Sonate i e-moll for fiolin og basso continuo
 • BWV 1024 — Sonate i c-moll for fiolin og basso continuo (tvilsam)
 • BWV 1025 — Suite i A-dur for fiolin og cembalo (etter ein sonate av Sylvius Leopold Weiss)
 • BWV 1026 — Fuge i g-moll for fiolin og cembalo (tvilsam)

Sonatar for gambe og klaver (1027–1029)

endre

Sonatar for fløyte og tangentinstrument (1030–1035)

endre

Triosonatar (1036–1040)

endre
 • BWV 1036 — Sonate i d-moll for 2 fiolinar og klaver (no tilskriven Carl Philipp Emanuel Bach)
 • BWV 1037 — Sonate i C-dur for 2 fiolinar og klaver (no tilskriven Johann Gottlieb Goldberg)
 • BWV 1038 — Sonate i G-dur for fløyte, fiolin og klaver
 • BWV 1039 — Sonate i G-dur for 2 fløyter og basso continuo
 • BWV 1040 — Sonate i F-dur for obo, fiolin og basso continuo

Konsertar og orkesterverk

endre

Fiolinkonsert (1041–1045)

endre
 • BWV 1041 — Fiolinkonsert i a-moll
 • BWV 1042 — Fiolinkonsert i E-dur
 • BWV 1043 — Konsert for to fiolinar i d-moll («Dobbelkonsert»)
 • BWV 1044 — Konsert for fløyte, fiolin og cembalo i a-moll (òg kalla «Trippelkonserten») - tilpassing av cembalopreludium og fuge i a-moll BWV 894 (sats 1 og 3) og mellomsatsen frå orgelsonate i d-moll BWV 527 (sats 2).
 • BWV 1045 — Fiolinkonsert, sats i D-dur
 • BWV 1056 — Konsert for fiolin i g-moll (BWV 1056 er Konsert for cembalo i f-moll; han har vorte gjenskapt for fiolin som det mogelege originale instrumentet)
 • BWV 1046 — Brandenburgkonsert No. 1 i F-dur for fiolino piccolo, tre oboar, fagott, to corni da caccia, strykarar og continuo
 • BWV 1046a — Sinfonia i F-dur (tidlegare versjon av BWV 1046)
 • BWV 1047 — Brandenburgkonsert No. 2 i F-dur for trompet, obo, blokkfløyte, fiolin, strykarar og continuo
 • BWV 1048 — Brandenburgkonsert No. 3 i G-dur for three fiolinar, threebratsjar, three cellos og continuo
 • BWV 1049 — Brandenburgkonsert No. 4 i G-dur for fiolin, to fiauti d'echo (blokkfløyter), strykarar og continuo
 • BWV 1050 — Brandenburgkonsert No. 5 i D-dur for cembalo, fiolin, fløyte og strykarar
 • BWV 1050a — Konsert i D-dur for cembalo, fiolin, fløyte og strykarar (tidlegare versjon av BWV 1050)
 • BWV 1051 — Brandenburgkonsert No. 6 i H-dur for to bratsjar, to gamber, cello og continuo
 • BWV 1052 — Konsert for cembalo og strykarar i d-moll (etter ein tapt fiolinkonsert)
 • BWV 1053 — Konsert for cembalo og strykarar i E-dur (truleg etter ein tapt obokonsert, òg framført som Konsert i F-dur for obo, strykarar, og continuo)
 • BWV 1054 — Konsert for cembalo og strykarar i D-dur (etter BWV 1042, Fiolinkonsert i E-dur)
 • BWV 1055 — Konsert for cembalo og strykarar i A-dur (etter ein tapt obo d'amore-konsert)
 • BWV 1056 — Konsert for cembalo og strykarar i f-moll (truleg etter ein tapt fiolinkonsert - denne vert stundom innspelt som Konsert for fiolin i g-moll)
 • BWV 1057 — Konsert for cembalo, to blokkfløyter og strykarar i F-dur (etter BWV 1049, Brandeburgkosnert No. 4 i G-dur)
 • BWV 1058 — Konsert for cembalo og strykarar i G-moll (etter BWV 1041, Fiolinkonsert i a-moll)
 • BWV 1059 er ein uferdig del på kring 10 taktar. Såkalla «rekonstruksjonar» er gjort på cembalo, orgel og obokosnertar basert på kantatesatsar, men desse er særs spekulative.
 • BWV 1060 — Konsert for to cembalo og strykarar i c-moll (etter ein tapt fiolin- og obokonsert)
 • BWV 1061 — Konsert for to cembalo og strykarar i C-dur (original utgåve for to cembalo, BWV 1061a)
 • BWV 1062 — Konsert for to cembalo og strykarar i c-moll (etter BWV 1043, Dobbel fiolinkonsert i d-moll)
 • BWV 1063 — Konsert for tre cembalo og strykarar i d-moll
 • BWV 1064 — Konsert for tre cembalo og strykarar i C-dur (etter ein tapt trippel fiolinkonsert)
 • BWV 1065 — Konsert for fire cembalo og strykarar i a-moll (etter Antonio Vivaldis Konsert for fire fiolinar i h-moll, L'estro Armonico Op. 3/10, RV 580)

Orkestersuitar (1066–1071)

endre
 • BWV 1066 — Orkestersuite No. 1 i C-dur (for treblåsarar, strykarar og continuo)
  • [Ouverture] (ingen skildring, to seksjonar), courante, gavotte I & II, forlane, menuett I & II, bourrée I & II, passepied I & II.
 • BWV 1067 — Orkestersuite No. 2 i H-moll (for fløyte, strykarar og continuo)
  • [Ouverture] (ingen skildring, to seksjonar), Rondeau, Sarabande, Bourrée I & II, Polonaise & Dobbel, Menuett, Badinerie.
 • BWV 1068 — Orkestersuite No. 3 i D-dur (for oboar, trompetar, paukar, strykarar og continuo)
  • [Ouverture] (ingen skildrin, to seksjonar), Air, Gavotte I & II, Bourrée, Gigue.
 • BWV 1069 — Orkestersuite No. 4 i D-dur (for oboar, bass, trompetar, pauke, strykarar og continuo)
  • [Ouverture] (ingen skildring, to seksjonar), Bourrée I & II, Gavotte, Menuett I & II, Rejouissance.
 • BWV 1070 — Orkestersuite i G-moll (falsk - WF Bach)
 • BWV 1071 — Sinfonia i F-dur (opphavleg gruppert med orkestersuitane, no kjend som BWV 1046a)

Kanonar (1072–1078)

endre
 • BWV 1072 — Canon trias munnspel a 8
 • BWV 1073 — Canon a 4 perpetuus
 • BWV 1074 — Canon a 4
 • BWV 1075 — Canon a 2 perpetuus
 • BWV 1076 — Canon triplex a 6
 • BWV 1077 — Canone doppio sopr'il soggetto
 • BWV 1078 — Canon super fa mi a 7 post tempus misicum

Seine kontrapunktiske verk (1079–1080)

endre

Andre verk

endre

Komposisjonar som er tilføyd seinare - BWV 1081–1128

endre

Verknumra høgare enn 1080 vart innført etter den opphavlege utgåva av Bach-Werke-Verzeichnis i 1950, og inneheld verk som er oppdaga seinare, eller verk som er utvida av J.S.Bach.

Vedlegg I - Fragment og tapte verk - BWV vedlegg 1-23

endre

Vedlegg II - Tvilsame verk - BWV vedlegg 24-155

endre
 • BWV Anh. 24-41 - Vokalverk
 • BWV Anh. 42-79 - Orgelverk
 • BWV Anh. 80-152 - Klaververk, inkludert Menuett i G-dur, BWV Anh. 114.
 • BWV Anh. 153-155 - Kammermusikk

Vedlegg III - Feilaktig tilskrivne verk - BWV Anh. 156-189

endre
 • BWV Anh. 156-170 - Vokalverk
 • BWV Anh. 159 - Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, motette (kan vere ekte)
 • BWV Anh. 171-183 - Verk for tangentinstrument
 • BWV Anh. 184-189 - Kammermusikk

Seinare utvidingar - BWV vedlegg 190-213

endre
 • BWV Anh. 190-200 - Tapte verk og fragment
 • BWV Anh. 201-207 - Tvilsame verk
 • BWV Anh. 208 - Feilaktig tilskrivne verk
 • BWV Anh. 209-213 - BWV 1998
 • BWV deest
 • BWV deest BC
 • BWV deest Emans
 • BWV deest Kast Bach Inc.
 • BWV deest Serien
 • Verk utan BWV

Kjelder

endre

Referansar

endre
 1. Williams 2003, 141–42.
 2. Williams 2003, 145.
 3. 3,0 3,1 Williams 2003, 163.
 4. Williams 2003, 176.
 5. Williams 2003, 177.
 6. Williams 2003, 181–82.
 7. Williams 2003, 190.
 8. Williams 2003, 442.
 9. Williams 2003, 445–46.
 10. 10,0 10,1 Williams 2003, 446.
 11. Ripin, Edwin M., og Wraight, Denzil. «Lute-harpsichord», Grove Music Online, red. L. Macy (henta 11. desember 2006), grovemusic.com (krev medlemskap)

Bakgrunnsstoff

endre