Seksagesimalsystem

Seksagesimalsystem er eit talsystem med 60 som basistal. Seksagesimalsystemet vart nytta av babylonarane og er enno bevart i inndelinga vår av vinklar og tidseiningar i minutt og sekund.

KjelderEndra