Eit sekundærmineral er eit mineral som hovudsakleg blir danna ved kjemisk forvitring av eit primærmineral, til dømes i oksidasjonssonen i ertsførekomstar.

Kjelder endre